apríl 26th, 2007

Og enn meira um orkumál og stóriðju !

   Á bæjarráðsfundinum í morgun tók meirihluti bæjarráðs undir bókun varaformanns SASS vegna ályktunar SASS um nýtingu orku á Suðurlandi til stóriðju.
   Meirihluti bæjarráðs Árborgar mótmælir samþykkt tillögu um orkuframleiðslu og orkunýtingu á Suðurlandi harðlega þar sem eitt stærsta álitamál samtímans er dregið inn á samstarfsvettvang sveitarfélaga á Suðurlandi. Meirihlutinn tekur heilshugar i once was lost but now im found undir svohljóðandi bókun varaformanns SASS sem er jack deere surprised by the voice of god annar fulltrúa Árborgar í stjórn:
   „Ég tel ótímabært og óvarlegt að stjórn SASS álykti um nýtingu á raforku frá hugsanlegum virkjunum á Suðurlandi á þessari stundu. Afstaða sveitarfélaga á samstarfssvæði SASS um þær virkjanir sem eru í umræðunni liggur ekki fyrir og er málið á mjög viðkvæmu stigi í umræðunni. Þau sveitarfélög sem koma að virkjanasvæðum í neðri hluta Þjórsár, Ásahreppur, Flóahreppur og Skeiða- og Gnúpverjahreppur eiga ekki fulltrúa í stjórn SASS og tel ég skyldu stjórnar SASS að kanna vilja þessara sveitarfélaga nánar áður en ályktun af þessu tagi verði afgreidd. Í nýlegri skoðanakönnun sem gerð var meðal Sunnlendinga um virkjanir í neðri hluta Þjórsár kom fram að 57% aðspurðra voru á móti virkjunaráformum.

Í samstarfssamningi meirihlutaflokkanna í sveitarfélaginu Árborg kemur fram að fulltrúar meirihlutaflokkanna í bæjarstjórnar Árborgar telja samstarf sveitarfélaga á Suðurlandi mikilvægt og að Árborg gegni veigamiklu hlutverki sem stærsta sveitarfélagið í héraðinu. Ég tel það skyldu okkar í stjórn SASS að líta til alls svæðisins þess vegna get ég sem varaformaður SASS alls ekki stutt þessa ályktun.“
Vinnubrögð stjórnarmanna í þessu máli vekja upp spurningar um grundvöll samstarfs sveitarfélaga á Suðurlandi.